PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Voordelig ICT kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Voordelig ICT, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Voordelig ICT verstrekt. Voordelig ICT kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw domein/websiteadres

 

WAAROM VOORDELIG ICT GEGEVENS NODIG HEEFT

Voordelig ICT verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt/wil worden.
Daarnaast kan Voordelig ICT uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen opdracht, doorgaans bestaande uit ICT dienstverlening/webdesign en/of het opmaken van een offerte/factuur voor deze diensten.

 

HOE LANG VOORDELIG ICT GEGEVENS BEWAART

Voordelig ICT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Daarnaast worden de aangemaakte facturen waarop uw gegevens vermeld staan minimaal 7 jaar na aanmaken bewaart, conform art. 52 – Afdeling 2. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing in de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

 

DELEN MET ANDEREN

Voordelig ICT verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens zullen nooit door Voordelig ICT worden doorverkocht aan derden.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Voordelig ICT worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Voordelig ICT gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Voordelig ICT maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google en Google Analytics voor meer informatie. U kunt deze vinden middels de volgende link: https://policies.google.com. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Voordelig ICT te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Voordelig ICT heeft hier geen invloed op.
Voordelig ICT heeft Google geen toestemming gegeven om via Voordelig ICT verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@voordeligict.nl. Voordelig ICT zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Voordelig ICT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Voordelig ICT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Voordelig ICT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Voordelig ICT op via info@voordeligict.nl. www.voordeligict.nl is een website van Voordelig ICT.

Voordelig ICT is als volgt te bereiken:
Postadres: Beatrixstraat 3, 6651 XH DRUTEN
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 56723539
Telefoon: +31 6 50408297
E-mailadres: info@voordeligict.nl